troposphere

troposphere
troposfera statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Apatinis, tankiausias atmosferos sluoksnis. Troposferoje dažnai keičiasi orai. Troposferos viršutinės ribos aukštis virš Lietuvos svyruoja nuo 9,8 iki 11,2 km (aukščiausia riba – vasarą, žemiausia – žiemą). Kylant aukštyn, temperatūra krinta 6 °C kas 1 km. Troposferoje yra 80 % visos atmosferos masės (kylant aukštyn, oro tankis sparčiai mažėja). Troposfera skirstoma į paribio sluoksnį (nuo Žemės paviršiaus iki 1,5 km) ir į laisvąją atmosferą. Paribio sluoksnyje oro savybės dar priklauso nuo apačioje esančio Žemės paviršiaus vietinių ypatybių. Čia skiriami šie pasluoksniai: pažemio – nuo Žemės paviršiaus iki 2 m aukščio (oro temperatūros, drėgnumo, vėjo greičio didžiausio vertikalaus gradiento sluoksnio) ir priežemio – nuo 2 m iki 100 m (jame vyksta smarkiausias oro maišymasis – turbulencija). atitikmenys: angl. troposphere rus. тропосфера

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • troposphère — [ trɔpɔsfɛr ] n. f. • av. 1913; de tropo et (atmo)sphère ♦ Sc. Partie de l atmosphère comprise entre le sol et la stratosphère. Adj. TROPOSPHÉRIQUE . ● troposphère nom féminin Zone la plus basse de l atmosphère des planètes telluriques, qui s… …   Encyclopédie Universelle

 • Troposphere — Troposphère  Ne doit pas être confondu avec Troposphère (fusées). Schéma des couches de l atmosphère (à l echelle). La stratosphère ( 50 km) ne compte que pour environ …   Wikipédia en Français

 • troposphere — 1914, from Fr. troposphère, lit. sphere of change, coined by French meteorologist Philippe Teisserenc de Bort (1855 1913) from Gk. tropos a turn, change (see TROPE (Cf. trope)) + sphaira sphere (see SPHERE (Cf. sphere)) …   Etymology dictionary

 • troposphere — [trō′pə sfir΄, träp′əsfir΄] n. [Fr troposphère < Gr tropos, a turning (see TROPE) + Fr sphère (see SPHERE)] the atmospheric zone or shell below the tropopause, characterized by water vapor, vertical winds, weather, and decreasing temperatures… …   English World dictionary

 • troposphere — ► NOUN ▪ the lowest region of the atmosphere, extending from the earth s surface to a height of about 6 10 km (the lower boundary of the stratosphere). DERIVATIVES tropospheric adjective. ORIGIN from Greek tropos turning …   English terms dictionary

 • Troposphere — The troposphere is the lowest portion of Earth s atmosphere. It contains approximately 75% of the atmosphere s mass and almost all of its water vapor and aerosols. The average depth of the troposphere is about 11 km (7 miles) in the middle… …   Wikipedia

 • Troposphère —  Ne doit pas être confondu avec Troposphère (fusées). Schéma des couches de l atmosphère (à l echelle). La stratosphère ( 50 km) ne compte que pour environ 1% de l atmosphère. On considère que l exosphère (observabl …   Wikipédia en Français

 • troposphere — tropospheric /trop euh sfer ik, sfear , troh peuh /, adj. /trop euh sfear , troh peuh /, n. Meteorol. the lowest layer of the atmosphere, 6 mi. (10 km) high in some areas and as much as 12 mi. (20 km) high in others, within which there is a… …   Universalium

 • troposphere — troposfera statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. troposphere vok. Troposphäre, f rus. тропосфера, f pranc. troposphère, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

 • troposphère — troposfera statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. troposphere vok. Troposphäre, f rus. тропосфера, f pranc. troposphère, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

 • troposphere — troposfera statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Apatinis atmosferos sluoksnis, kuriame kintant aukščiui, kinta temperatūra. Troposferoje susidaro debesys, vyksta aktyvus oro masių judėjimas ir nuolatinis jų maišymasis. atitikmenys: angl.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”